Home > News

 

ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນ ໃນງານພົົບປະແບບພິເສດ ກ່ຽວກັບ ອານາຄົດຂອງອາຊຽນ: 50 ປີ ໃນຕໍ່ຫນ້າ

----------------------------------

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2016 ທີ່ ນິວຢອກ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ອານາຄົດຂອງອາຊຽນ: 50 ປີຕໍ່ຫນ້າຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມໂດຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມອາຊີ ແລະ ສະຖາບັນຍຸດທະສາດ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳອາຊີ ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 71 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ຕາງຫນ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.

ໃນເວທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫລາກຫລາຍພາຍໃນອາຊຽນ ຊຶ່ງລວມທັງລະບົບການເມືອງ, ລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ພາສາ ແລະ ສາດສະຫນາ. ຄວາມຫລາກຫລາຍດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກ ສໍາລັບການຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນ,  ແຕ່ມັນກາຍເປັນ ລັກສະນະສະເພາະ ຂອງອາຊຽນ ໃນຖານະເປັນອົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຊາບ ກ່ຽວກັບການເປັນປະທານອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ໂດຍສະເພາະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ ຜ່ານມາ.

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ກໍຄື ບັນດາແຜນແມ່ບົດ ສໍາລັບ ສາມ ເສົາຄໍ້າປະຊາຄົມອາຊຽນ, ແຜນແມ່ບົດ ສໍາລັບການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025 ແລະ ແຜນວຽກຂໍລິເລີ່ມ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ອັນຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດລວມ ແຫ່ງ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ໃນພາກພື້ນ ກໍຄື ໃນໂລກ.

--------------------------

ONLINE REGISTRATION

MEDIA REGISTRATION FORM